• Search

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του karchilaki.com που αποστέλλονται από αυτούς για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης διενεργείται πάντοτε σε συμμόρφωση προς τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι και η εποπτική αρχή.

1.Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας, τα οποία μας δίνετε στα σχετικά πεδία της φόρμας επικοινωνίας με το site μας, αποτελούν δε τα απολύτως αναγκαία για την παροχή σε εσάς των ζητούμενων πληροφοριών, καθώς και την υποβολή από μέρους σας κειμένου προς ανάρτηση στο site μας.

Κατά την απλή περιήγησή σας στο site μας, λαμβάνουμε αυτόματα τη διεύθυνση IP και τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, χωρίς αυτά όμως να σας ταυτοποιούν. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους, κυρίως δε για λόγους ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ).  Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον ζητηθούν προσηκόντως τα παραπάνω δεδομένα από τις αρμόδιες Αρχές (αστυνομικές, δικαστικές κλπ.) οφείλουμε να τα γνωστοποιήσουμε.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, τη διευκόλυνσή σας στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και για στατιστικούς λόγους, χρησιμοποιούμε cookies, τη χρήση των οποίων μπορείτε να αποκλείσετε κατά την είσοδό σας στο site μας.

2.Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του karchilaki.com που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, και εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους διαχειριστές του karchilaki.com διαγράφονται άμεσα όλες οι σχετικές πληροφορίες.

3.Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας (Σκοποί επεξεργασίας) – Νομιμοποιητική Βάση

Επειδή ο επισκέπτης/χρήστης του site μας ενδέχεται να θελήσει να σχολιάσει κάποιο κείμενο ή να λάβει πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν αναφορικά με οτιδήποτε αναρτάται στο site μας, καθώς και να υποβάλει δικό του περιεχόμενο προς δημοσίευση ή να παραπέμψει σε δικό του περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Επειδή, επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη του karchilaki.com να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters), οπότε εμείς του παρέχουμε τη σχετική πληροφόρηση για νέα και υπηρεσίες μας.

Πέραν των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, αλλά και της προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας (όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Όρους Χρήσης), η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει επιπλέον ως νόμιμη βάση τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας, που μας παρέχετε τσεκάροντας εντός του πλαισίου επιλογής, κάτω από τη φόρμα επικοινωνίας, με την ένδειξη «Συγκατατίθεμαι ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων», προκειμένου να υποβληθεί το σχόλιο, μήνυμα ή κείμενό σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία.

Επίσης, εντός του αντίστοιχου πλαισίου επιλογής μας δηλώνετε ρητά ότι συγκατατίθεστε στην αποστολή newsletter, με την ένδειξη «Συγκατατίθεμαι ρητά στην αποστολή newsletter». Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία.

Εξάλλου, αν για την επικοινωνία σας με το site μας χρησιμοποιείτε λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά: LinkedIn, twitter, Instagram, facebook κλπ.), παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τα δεδομένα σας που συλλέγουμε συναρτώνται και με την πολιτική απορρήτου του παραπάνω παρόχου.

4.Υπεύθυνη Επεξεργασίας

Για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του site ως υπεύθυνη επεξεργασίας ορίζεται η κ. Μαρία Καρχιλάκη. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επεξεργασία, καθώς και για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα (όπως κατωτέρω αναγράφονται), μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στο e-mail: info@dispatches.gr

5.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη εταιρία (mailchimp.com), που εκτελεί την επεξεργασία τους αποκλειστικά προς το σκοπό προώθησης των newsletters που σας αποστέλλουμε, εφόσον δηλώσετε ρητά ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια. Η τρίτη εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμευόμαστε δε να διακόψουμε κάθε συνεργασία στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, για την οποία δεν ευθυνόμαστε, καθώς και να σας ενημερώσουμε στην περίπτωση αλλαγής εταιρίας και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρία με σχετική ανακοίνωση στο site μας.

6.Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς επικοινωνίας με το site (σχολιασμός κειμένου, λήψη πληροφοριών, υποβολή κειμένου προς δημοσίευση), αλλά και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας (όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Όρους Χρήσης), τηρούνται για έξι (6) μήνες από την τελευταία επικοινωνία, ενώ για την αποστολή newsletter για δυο (2) χρόνια από την αρχική αποστολή, στο τέλος των οποίων αποστέλλεται e-mail μέσω του οποίου ο subscriber ερωτάται εάν θέλει να συνεχίσει να παίρνει τα newsletter μας. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του site μπορεί και πριν την πάροδο των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων χωρίς καμία αιτιολογία, το οποίο και θα πράξουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, άλλως να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του (συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο ή αποστέλοντας e-mail στην υπεύθυνη επεξεργασίας).

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

7.Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Σεβόμενοι απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε με ασφάλεια αυτά, καθώς και να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια/ καταστροφή/ μη εξουσιοδοτημένη/ παράνομη πρόσβαση σε αυτά, χρήση/ τροποποίηση/ αποκάλυψή τους.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.

8.Τα δικαιώματά σας

-Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

-Δικαιούστε να ζητήσετε από την υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

-Δικαιούστε να ζητήσετε από την υπεύθυνη επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη). Από την υποβολή του σχετικού αιτήματός σας μέχρι την ολοκλήρωσή του, τυχόν αναρτηθέντα σχόλια ή κείμενά σας στο site μας θα εμφανίζονται ανωνυμοποιημένα.

-Δικαιούστε να ζητήσετε από την υπεύθυνη επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι την επαλήθευσή τους (α), αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης τους (β), δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας (γ).

-Δικαιούστε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και όταν ακόμη αυτή είναι απαραίτητη για τους ανωτέρω επιδιωκόμενους σκοπούς μας. 

-Δικαιούστε να  ζητήσετε και να λάβετε (χωρίς χρέωση) τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (αναγνώσιμος ηλεκτρονικός μορφότυπος), να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα δεδομένων). 

Δεσμευόμαστε να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες και να σας ενημερώσουμε σχετικά εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, σε κάθε δε περίπτωση καθυστέρησης υποχρεούμαστε να σας ενημερώσουμε για την πορεία του ατιτήματός σας.

-Δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Μαρία Καρχιλάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο, εκεί έκανε και το μεταπτυχιακό της στην Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων. Η πολυετής τηλεοπτική της παρουσία της έχει συνδεθεί με τις, επί δύο δεκαετίες, πολεμικές της ανταποκρίσεις από τη συχνότητα του MEGA. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με το CNN Greece και παλαιότερα με την ΕΡΑ4. Η επιχείρηση τής οικογένειάς της, η Triantafyllidis Beach Arena, απορροφά τον περισσότερο απ' τον χρόνο της, προσπαθεί, όμως, να ξεκλέβει λίγο για να παρουσιάζει στα Dispatches ιστορίες που βρίσκει ενδιαφέρουσες.